Contact Home

Onderstaand vindt u een beknopte weergave van onze pedagogische visie. Wilt u graag ons gehele pedagogische speelwerkplan inzien? Stuur u dan een email aan ons op kdvdesterren@bso-desterren.nl en vermeld hierbij "PSPW".

 

PEDAGOGISCHE VISIE:

Het is belangrijk dat kinderen evenwichtige, sociale en zelfstandige personen worden. Welke positief in de wereld staan. KC De Sterren werkt vanuit deze visie en probeert hier binnen haar pedagogische visie een eigen bijdrage aan ontwikkeling aan te leveren.

 

Het worden van een evenwichtig mens heeft te maken met het verwerven van zelfstandigheid, sociale omgang en autonomie.

 

De bijdrage van KC De Sterren bestaat uit onderstaande aspecten:

 

stimuleren van het sociale aspect door:

• het geven van het goede voorbeeld en voorbeeldgedrag

• het positief benaderen van kinderen en de omgeving

• het stimuleren van “samen delen, samen spelen”

• het leren overleggen en compromissen sluiten

• kinderen leren dat zij een keuze hebben, dat het kind ook nee mag zeggen.

 

Stimulering van zelfstandigheid door:

• kinderen stimuleren om dingen zelfstandig te doen en pas te helpen als iets niet

   lukt

• kinderen mee te laten helpen in dagelijkse handelingen

• baby’s en peuters te stimuleren om zelf een keuze te maken in spel en

  materiaal. Hierbij luistert de pedagogisch medewerk(st)er goed naar “de vraag”

  van het kind en geeft het kind steun in het maken van een keuze

 

Stimulering van het gevoel van eigenwaarde door:

• te laten merken dat het plezier in wat het kind doet voorop staat, niet het

  resultaat.

• het kind te stimuleren in wat het al beheerst maar daarnaast te kijken naar

  mogelijkheden voor het kind om zich verder te ontwikkelen; te zien waar een

  kind in kan groeien

• te complimenteren

 

Stimulering van een veilige, geborgen en vertrouwde omgeving door:

• het kind vrijheid te bieden, waardoor het een eigen plek binnen de groep kan

  zoeken en vrij kan spelen.

• het hanteren van structuur binnen de dagdelen waardoor kinderen weten wat zij

  kunnen verwachten

• de groepsruimte, buitenruimte en de naaste omgeving een herkenbare plek te

  laten zijn voor kinderen.

• kinderen zodanig te benaderen dat deze het gevoel krijgen “er te mogen zijn”

• het kind proberen te begrijpen waarbij contact met de ouders over het kind van

  essentieel belang is.

Onze visie © KC De Sterren