Contact Home

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat ongewenst is. Binnen De Sterren  wordt gewerkt met het protocol voor "kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag”. Dit document geeft weer hoe, wanneer en op welke wijze wij vanuit onze organisatie handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag

 

Ook kunt u zich wenden inzake grensoverschrijdende gedragingen tot onze vertrouwenspersoon, Eliza Greidanus. Elize heeft een ruime ervaring in het werken als vertrouwenspersoon via een MBO onderwijsinstelling en is als buurtbewoonster van Sint Marten betrokken bij De Nieuwe Hommel. Eliza is te bereiken per email via greidanu@xs4all.nl

 

 

Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag © KC De Sterren