Contact Home

Hoe vervelend ook, soms kan het zo zijn dat een ouder of verzorger zich niet kan vinden in de gang van zaken binnen de opvang. Dit kan betrekking hebben op iets wat incidenteel is voorgekomen of iets van structurele aard en kan betrekking hebben op het eigen kind of op de groep in het algemeen.

 

Op dat moment is het goed om te weten dat u als ouder/verzorger zich hierin op verschillende manieren kan uiten. Het is altijd mogelijk om klachten bespreekbaar te maken met de pedagogisch medewerkers, ook kan dit via email.

 

Een klacht mag naar:

 

kdvdesterren@bso-desterren.nl

 

Ook kunt u zich wenden tot onze vertrouwenspersoon, Eliza Greidanus. Eliza heeft een ruime ervaring in het werken als vertrouwenspersoon via een MBO onderwijsinstelling en is als buurtbewoonster van Sint Marten betrokken bij De Nieuwe Hommel in Arnhem.

 

Eliza is te bereiken per email via greidanu@xs4all.nl

 

Daarnaast is het ook mogelijk om u te wenden tot de het Klachtenloket Kinderopvang. KC De Sterren heeft zich hierbij aangesloten, dit omdat wij een kwalitatief goede opvang het allerbelangrijkste vinden!

 

Het Klachtenloket Kinderopvang is op internet te vinden via www.klachtenloketkinderopvang.nl

Klachtenregeling © KC De Sterren