Contact Home

Op ons kindcentrum vinden regelmatig inspecties vanuit de GGD plaats.

 

Het doel van deze inspecties is niet alleen om te kijken voor de opening of de locatie conform regelgeving (voorinspecties) is maar ook om gezamenlijk te kijken naar verbeterpunten binnen onze opvang (driemaands inspecties). Daarnaast worden er onverwachte inspectiebezoeken afgelegd om kwaliteit steekproefsgewijs te controleren, deze bezoeken vinden onaangekondigd plaats.

 

Onderstaand kunt u alle rapporten terugvinden over de bij ons gedane inspecties.

 

 

Inspectierapport KDV maart 2017

Inspectierapport BSO augustus 2017

 

Inspectierapport KDV juli 2018

Inspectierapport BSO juli 2018

 

Inspectierapport KDV oktober 2018

Inspectierapport BSO oktober 2018

 

Inspectierapport KDV augustus 2019

Inspectierapport BSO augustus 2019

 

 

 

 

 

 

GGD-inspecties © KC De Sterren