Contact Home

Bij KC De Sterren hebben we ruimte voor de volgende vormen van opvang:

 KDV:

 dagopvang van 7:30 tot 18:00 voor kinderen van 4 maanden

 tot 4 jaar

 BSO/NSO*

 buitenschoolse opvang van 14:45 tot 18:00 (7:30 tot 18:00 in

 de schoolvakanties) voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

 VSO+BSO

 buitenschoolse opvang van 7:30 tot 8:30 en 14:45 tot 18:00

 voor kinderen van 4 tot 13 jaar

 Peutergroep

 op dinsdag- en donderdagochtend van 8:30 tot 11:30, als

 voorbereiding op het basisonderwijs voor kinderen vanaf 2 jaar

*Naschoolse opvang (NSO) van 14:45 tot 18:00 is exclusief studie- en vakantiedagen

Aanbod © KC De Sterren